Meramont Spółka Akcyjna

Gięcie blach oraz profili na maszynach CNC


GIĘCIE NA GIĘTARCE ROLKOWEJ

Wysoko-precyzyjne gięcie z trzema napędzanymi silnikiem rolkami

Pozioma jak i pionowa obróbka profili

Możliwość gięcia poszczególnych profili potwierdzamy po analizie dokumentacji technicznej wyrobu klienta.

GIĘCIE NA PRASACH KRAWEDZIOWYCH

Maksymalna długość gięcia 3150 mm.

Stemple segmentowe z elementami końcowymi - do gięć elementów czterostronnie zamkniętych.

Grubości materiałów do gięcia 0,5 do 5,0 mm.

Możliwość długości giętego detalu jak i promienia gięcia potwierdzamy  po analizie dokumentacji technicznej wyrobu klienta.